Ny rapport om nordiske studerendes læringsmiljø og trivsel

Rapporten, der netop er offentliggjort, sammenligner rammerne for læring og trivsel på de videregående uddannelser blandt studerende fra Danmark, Island, Norge og Sverige. Data er fra den europæiske spørgeskemaundersøgelse Eurostudent, som Danmark indtil videre har deltaget i fire gange.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget