KL, Social- og Ældreministeriet, FOA og Ældre Sagen inviterer til årets Ældretopmøde i Odense, hvor fokus er på arbejdet om at skabe fremtidens ældrepleje.

Årets Ældretopmøde har til formål at sætte rammen for en ny fælles retning for ældreplejen i Danmark, der skal udvikle sig i takt med den demografiændring, der vil betyde, at der vil være flere ældre danskere i fremtiden.

KL, Social- og Ældreministeriet, FOA og Ældre Sagen arrangerer topmødet, der henvender sig til de, der arbejder med ældreplejen i kommunerne, de, der modtager hjælp, faglige organisationer, foreninger, politikere, frivillige, pårørende, eller personer, der på anden vis har at gøre med ældreområdet.

Det er gratis at deltage, og tilmeldingsfristen er 1. september.

Arrangør:
FOA, KL, Social- og Ældreministeriet, Ældre Sagen

Kontakt info:
Frederikke Leo Fleischer, FRLF@kl.dk, tlf. 33 70 37 15

Adresse:
Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »