Styrelsen har iværksat en undersøgelse af gebyrerne