Følg L 237 Lov om arbejdsløshedsforsikring m
(Beskæftigelsesministeriet)


Fremsat af: Peter Hummelgaard Thomsen (Beskæftigelsesminister, ligestillingsminister, MF (S))
Ministerområde: Beskæftigelsesministeriet
Status: Vedtaget
24/6
2021
VEDTAGET

Lovforslag: L 237 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Dagpengeret til selvstændige erhvervsdrivende uden forudgående medlemskab af en arbejdsløshedskasse, midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed, forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og indførelse af periode, der kan ses bort fra ved vurdering af beskæftigelseskravet for ret til syge- og barselsdagpenge for selvstændige).

24/6
2021

Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre med videre

Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre og lov om sygedagpenge (L 237).

24/6
2021
2. BEHANDLING

Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre med videre

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre og lov om sygedagpenge (L 237).

15/6
2021
1. BEHANDLING

Salen: Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring med videre og lov om sygedagpenge (L 237).

4/6
2021
FREMSAT

Lovforslag: L 237 (Beskæftigelsesministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Dagpengeret til selvstændige erhvervsdrivende uden forudgående medlemskab af en arbejdsløshedskasse, midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed, forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og indførelse af periode, der kan ses bort fra ved vurdering af beskæftigelseskravet for ret til syge- og barselsdagpenge for selvstændige).