Overblik: Her er de verdensmål, som Danmark ikke har opfyldt

Regeringen har præsenteret sin handlingsplan for arbejdet med FN’s verdensmål. Planen viser, at Danmark halter efter målene på især miljøområdet. Få det fulde overblik over de delmål, hvor Danmark scorer bundkarakter.

Danmark er i front, når det gælder om at realisere FN’s verdensmål.

Sådan lød vurderingen fra regeringen, da den torsdag præsenterede dens handlingsplan for verdensmålene.

Men det er ikke ensbetydende med, at Danmark er godt på vej til opfylde alle målene. Det fremgår af handlingsplanen, hvor regeringen har vurderet, hvor langt man er i Danmark med at leve op til de forskellige verdensmål.

På en række miljø- og naturparametre mangler Danmark stadig en del.

For hvert verdensmål er der oprettet en række delmål, der måles på for at lave en samlet vurdering, og her viser det sig, at Danmark har en række udfordringer. Se hvilke her.

Verdensmål der ikke er opfyldt:
Verdensmål 6

 • Delmål 6.3: Alt for få af Danmarks vandområder er i god tilstand.
 • Delmål 6.6: Danmark har udfordringer ift. pesticider og kemiske forureninger i grundvandet.

Verdensmål 8

 • Delmål 8.4 Danmark har et meget højt forbrug af naturressourcer.

Verdensmål 12

 • Delmål 12.2 Danmark har et meget højt forbrug af naturressourcer.
 • Delmål 12.3 Danmark genererer store og relativt stabile mængder madaffald.
 • Delmål 12.5 Danmark genererer store og relativt stabile mængder husholdningslignende affald pr. indbygger.

Verdensmål 14

 • Delmål 14.1 Der er generelt ikke opnået god miljøtilstand i de danske havområder.
 • Delmål 14.3 Forsuringen af havet er stigende.

Verdensmål 15

 • Delmål 15.1 En stor del af de danske naturarealer er i ikke-gunstig tilstand.
 • Delmål 15.5 Den danske rødliste blev opdateret i 2019. En sammenligning med den foregående rødliste fra 2010 viste et fald i rødliste-indeksværdien. Dermed er der en indikation for, at arterne i Danmark er blevet mere truet i perioden 2010-2019.

Verdensmål 17

 • Delmål 17.10 WTO er ramt af store udfordringer

I arbejdet med at opfylde alle målene har regeringen også præsenteret 15 nye initiativer, der skal være med til at få Danmark over målstregen.

Derudover har regeringen nedsat 50 målsætninger, der skal følges op på over de næste år. Du kan læse mere om målsætningerne i handlingsplanen her. 

Forrige artikel Nu skal restriktionerne udfases: Sådan genåbner Danmark Nu skal restriktionerne udfases: Sådan genåbner Danmark Næste artikel 15 nye initiativer skal få Danmark over verdensmålsstregen 15 nye initiativer skal få Danmark over verdensmålsstregen