Hvad er Altinget?

OM OS: Altinget er et uvildigt politisk nichemedie med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. 

Read about Altinget in English here

Altinget er et medie om politik. Vi er politisk neutrale og har ikke noget ideologisk ståsted.    

Altinget følger ved hjælp af kritisk, uvildig journalistik udviklingen i det danske demokrati og politiske system.

Vi skriver nyheder, baggrund, analyser og portrætter, vi bringer meningsmålinger, debatindlæg og klummer.

Desuden er vi førende i Danmark i udvikling af robotjoiurnalistik. Vi anvender den bl.a. til at bringe samtlige skriftlige spørgsmål, der stilles i Folketinget og ministrenes svar. Vi har Danmarks mest avancerede maskine til kandidattest, som anvendes i valgkampe, og som også anvendes af public service-medier i Danmark, Sverige og Norge. 

Altinget udgiver 26 nichemedier med tilhørende nyhedsbreve, som man kan abonnere på. De henvender sig primært til professionelle læsere.

Til den politisk interesserede dansker bringer Altinget hver dag to gratis nyhedsbreve, som dækker de brede politiske dagsordener med nyheder, interviews, debat, podcast, tv og analyser.

Hertil kommer et månedligt magasin, hvor vi går uforstyrret i dybden med de vigtigste features, portrætter, interviews og analyser af dansk og europæisk politik. Og hvor vi anmelder de vigtigste bøger om politik og samfund. Tegn dit abonnement på Altinget Magasin her.

Altinget er et privat public service medie uden ideologisk ståsted. For os er det ligegyldigt, hvem der danner regering. I vores redaktionelle dækning forudsætter vi naturligvis grundloven, magtens tredeling, parlamentarisme, ytringsfrihed uden grænser, ligestilling og adskillelse af politik og religion.

Altinget råder over redaktionslokaler på Christiansborg og i Ny Kongensgade, hvor vores administration holder til. Desuden har vi redaktion i Bruxelles med to faste EU-korrespondenter.

Den redaktionelle ledelse udgøres af chefredaktør Jakob Nielsen (ansv.), redaktionschef Cecilie Gormsen og redaktionschef Ninna Rønberg.

Læs mere om Altingets formål og målgruppe her

Bestil gratis prøveabonnement her

Læs bogen om Altingets første 20 år herAltinget dækker intensivt 25 politik-områder.

 

Altinget Arbejdsmarked

Henvender sig til arbejdsmarkedets parter. Dækker udviklingen i dansk beskæftigelsespolitik og armlægningen mellem arbejdsmarkedets parter. Udkommer mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Søren Elkrog Friis er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her. 

Altinget Arktis 

Skriver om udviklingen i Arktis ud fra et dansk perspektiv. Fokus vil være på Rigsfællesskabet, udenrigs- og sikkerhedspolitik samt erhverv, infrastruktur og klima. Udkommer mandag og onsdag. Andreas Krog er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Børn 

Nichemediet dækker de vigtigste politiske aspekter af børne- og ungdomslivet og følger kritisk den politiske målsætning om at gøre Danmark til verdens bedste land at være barn i. Udkommer mandag, tirsdag og fredag. Simon Lessel er redaktør. 
Læs mere og få gratisprøveabonnement her

Altinget By og Bolig

Skriver om boligpolitik, byudvikling, planlægning, den boligsociale-indsats og kampen mellem by og land. Udkommer mandag, tirsdag og torsdag. Daniel Bue Lauritzen er redaktør. 
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Christiansborg

Erik Holstein og Emma Qvirin Holst giver med analyser, portrætter og interviews det dybe indblik i Christiansborg-verdenen. Desuden har portalen analyser af vælgervandringer og snit af målinger. Udkommer hver mandag. 
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Civilsamfund 

Skriver om alt, hvad der rører sig i frivilligdanmark, i fonde, foreninger og organisationer. Udkommer alle ugens fem hverdage. Redaktionen består af journalisterne Rasmus Løppenthin og redaktør Carsten Terp Beck-Nilsson.
Læs mere, og få gratis abonnement her.

Altinget Digital

Har fokus på de politiske rammevilkår for integration af ny teknologi i sundheds- og velfærdssektoren. Udkommer tirsdag, onsdag og fredag. Chris Lehmann er redaktør.
Læs mere, og få gratis nyhedsbrev her.

Altinget Embedsværk

Sætter fokus på embedsstanden lige fra Slotsholmen over EU til kommuner og regioner. Udkommer mandag og torsdag. Sine Riis Lund er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Energi & Klima

Dækker dansk klima- og energipolitik, og der er også blik for den europæiske debat og lovgivning fra EU. Udkommer mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Morten Øyen er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her. 

Altinget Erhverv

Følger udviklingen i dansk erhvervspolitik tæt og kaste lys over de politiske beslutninger fra Christiansborg og EU, som påvirker virksomhedernes rammevilkår. Christoffer Lund-Hansen er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her. 

Altinget EU 

Dækker gennem nyheder, analyser, baggrund og debat EU-politik set fra både Bruxelles og Christiansborg. Udkommer alle hverdage. Derudover udgiver Altinget: eu også den ugentlige podcast Parlamentet, som kan hentes her. Thomas Lauritzen er journalist og analytiker på portalen, mens Rikke Albrechtsen er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Forskning

Leverer nyheder, debat og baggrund om dansk forskningspolitik. Udkommer mandag, tirsdag og torsdag. Chris Lehmann er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Forsvar

Skriver om dansk og international forsvars- og sikkerhedspolitik med særligt fokus på Østersøen, cybersikkerhed og udmøntningen af forsvarsforliget. Udkommer mandag og torsdag. Andreas Krog er redaktør.
Læs mere, og få gratis nyhedsbrev her.

Altinget Forsyning

Leverer nyheder, debat og baggrund om den danske forsyningssektor. Udkommer mandag, tirsdag og fredag. Morten Øyen er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her. 

Altinget Fødevarer

Nyheder, debat og baggrund om nye fødevarepolitiske tiltag fra Christiansborg og EU. Udkommer mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Sine Riis Lund er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Hovedstaden

Dækker den politiske udvikling i alle seks forvaltninger på Københavns Rådhus tæt - og holder samtidig et vågent øje med udviklingen i resten af hovedstadsområdet. Et uudnværligt medie for alle dem, der har brug for at vie, hvilke regler, der gælder i København i dag og i morgen.  Redaktør er Kasper Kaasgaard.
Læs mere og få gratisprøveabonnement her. 

Altinget Idræt

Altinget Idræt dækker dansk idrætspolitik og kampene mellem idrættens aktører med blandt andet nyheder, analyser og debat. Rasmus Løppenthin er redaktør. 
Læs mere og få et gratis prøveabonnement her. 

Altinget Kommunal

Dykker ned i krydsfeltet mellem kommunerne og Christiansborg og sætter særligt fokus på den kommunale økonomi. Udkommer mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Kim Rosenkilde er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Kultur

Dækker de politiske områder, der er med til at definere og sætte rammerne for mediernes vilkår og kulturlivet i det hele taget. Udkommer mandag, tirsdag og torsdag. Maja Hagendorn er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Miljø

Dækker miljøpolitik i bred forstand og følger dansk og europæisk miljølovgivning. Udkommer alle hverdage. Hjalte Kragesteen er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Social

Går i dybden med de politiske og faglige udfordringer på det sociale område i Danmark. Udkommer mandag, tirsdag og torsdag. Simon Lessel er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Sundhed

Skriver om alle hjørner af sundhedspolitikken. Om EU-regler, folketingsbeslutninger, kommunal forebyggelse, virkeligheden på hospitalerne – og om livet i foreninger og organisationer på området. Udkommer alle hverdage. Signe Løntoft er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her. 

Altinget Transport

Henvender sig til politiske aktører og andre, der har en særlig interesse i transportpolitik. Udkommer mandag, onsdag og torsdag. Daniel Bue Lauritzen er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Uddannelse

Følger og dækker de politikområder, som har betydning for og sætter rammerne for uddannelse af børn og unge. Udkommer mandag til fredag. Tyson Lyall er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Udvikling

Sætter med nyheder, baggrund, interviews, portrætter og analyser fokus på dansk udviklingspolitik. Udkommer mandag, onsdag og fredag. Maja Hagendorn er redaktør.
Læs mere, og få gratis prøveabonnement her.

Altinget Ældre 

Dækker politik om livet efter arbejdslivet herunder pension, ældrepleje, aktiv alderdom og meget mere. Udkommer mandag, tirsdag og torsdag. Søren Elkrog Friis er redaktør. 
Læs mere og få gratis prøveabonnement her. 

Altinget.dk

Altingets forside dækker de vigtigste nyheder i dansk politik med interviews, baggrund, portrætter, analyser og debat. Nyhedsbrevet udkommer to gange dagligt mandag til fredag og en gang lørdag og søndag. 
Tilmeld dig Altingets gratis nyhedsbrev her.

Forrige artikel Kontakt redaktionen Næste artikel Se de blå partiledere præsentere finanslov Se de blå partiledere præsentere finanslov