Gå til
tilmelding

Masterclass i kunstig intelligens og robotter- efterår 2021

Altinget & Mandag Morgen

Der findes store potentialer i kunstig intelligens og den robotstyrede automatisering. På kursusforløbet vil vi arbejde med at forstå teknologien og med at se nye muligheder, der opstår med teknologien. Kunstig intelligens har potentiale til at frigøre flere ressourcer til andre ting og kan bruges til at vejlede medarbejdere og borgere til at træffe de rigtige beslutninger.

Undervisningen giver desuden indblik i, hvordan dataanvendelse og kunstig intelligens vil understøtte strategiske beslutninger, samt hvorledes man indtænker digitalisering i sin organisations kultur, så både ledelse og medarbejdere er parate til en digital transformation.

Desuden vil vi komme ind på, hvilke etiske dilemmaer der opstår med brugen af kunstig intelligens, og hvilke dilemmaer vi som samfund og individer bliver stillet overfor, når samkøring af data, sortering og analyser bliver mere omfattende.

På forløbet vil vi se på, hvordan vores rammer forandres, når kunstig intelligens og robotteknologi anvendes til at løse opgaver i både den offentlige og private sektor samt hos interesseorganisationer. 

På forløbet kan du møde disse spændende undervisere:

Thomas Nørmark, Global direktør for Kunstig intelligens og robotter hos NTT DATA (fast underviser)

Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør hos Altinget og Mandag Morgen

Thomas Hildebrandt, professor, Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Sidsel Skovborg, Leder af digital udvikling Rødovre Kommune

Peter Hesseldahl, redaktør: digital omstilling, Mandag Morgen

Peter Svarre, forfatter og foredragsholder

Pernille, Robot

Du kan læse mere om underviserne i modulbeskrivelserne nedenfor

3 moduler

Opstart 27. oktober 2021 kl. 10:00

København

Vil du høre mere?

Lad os tage en uforpligtende snak

Magnus Vind Lorenz

Souschef

Kontakt Magnus Vind Lorenz

+4560407682

Jeg kontakter dig på hverdage mellem 9-16

Underviser

Fast underviser på forløbet er Thomas Nørmark, der er global direktør for Kunstig intelligens og robotter hos NTT DATA. Thomas er til dagligt leder for et globalt teknologiteam, der er tilstede i 28 lande verden over, og er samtidig en erfaren underviser og foredragsholder. Thomas er ekspert i Kunstig intelligens, Big Data og internet og things, med særlig fokus på produktudvikling, innovation og ledelse.

Undervisning

Undervisningsforløbet består af tre moduler, der hver især belyser, hvad kunstig intelligens i øjeblikket anvendes til på et specifikt område – og hvad mulighederne er på længere sigt. Hvert modul varer seks timer fra kl. 10.00 til 16.00. På kurset vil du møde en gennemgående kursusleder og en række gæsteundervisere. 

Moduler

På uddannelsens første modul giver vi en grundig introduktion til kunstig intelligens.

Vi stiller desuden skarpt på, hvordan Kunstig intelligens bruges i chatbots til at understøtte medarbejdere og frivillige i rådgivning både via chat og telefon.

Oplægsholdere

Sidsel Skovborg, Leder af digital udvikling Rødovre Kommune
Sidsel vil fortælle om, hvilke greb der skal til for at modne en organisation til at arbejde med Robotics Process Automation (RPA) og hvilke styringsmetodikker, som er nødvendige for at bygge et effektivt RPA-leveranceapparat op. Endvidere vil Sidsel fortælle om sine erfaringer med implementering af chatbots.

Peter Svarre, forfatter og foredragsholder
Bliver vi alle arbejdsløse? Bliver robotterne klogere end os? Kan vi stole på selvkørende biler? Bliver fremtidens krige udkæmpet af selvstyrende maskiner?

Det er blot nogle af de spørgsmål, Peter Svarre vil komme ind på i et oplæg, der både fortæller historien om kunstig intelligens, samt behandler den måde kunstig intelligens påvirker samfund, virksomheder og individer, og på den måde tvinger os til at gentænke etik, politik, filosofi, økonomi, arbejde og menneskehedens kosmiske fremtid. Peter Svarres oplæg kaster altså lys på den teknologi, der udfordrer selve spørgsmålet om, hvad det vil sige at være menneske, og om hvorvidt der stadig er brug for mennesker

 

Oplægsholdere:

 

Peter Hesseldahl, redaktør: digital omstilling, Mandag Morgen
Kunstig intelligens kan hjælpe os, men jo mere intelligent computeren bliver og jo flere af vores opgaver, den kan overtage, des mere må vi overveje, hvad menneskers rolle i samspillet skal være.

Det afgørende spørgsmål for Peter Hesseldahl er, hvordan mennesker kan holde sig over algoritmen – så vi bestemmer, hvad computeren skal gøre – snarere end omvendt.

Derfor opstår spørgsmålene: Hvilke etiske dilemmaer opstår med brugen af kunstig intelligens? Og hvilke dilemmaer bliver vi som samfund og individer stillet overfor, når samkøring af data, sortering og analyser bliver mere omfattende? Disse overvejelser vil Peter Hesseldahl diskutere på dagen

Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør hos Altinget og Mandag Morgen
På uddannelsens andet modul vil Lisbeth Knudsen belyse, hvad der skal til, hvis Danmark om ti år skal være et foregangsland i forhold til digital dannelse og befolkningens digitale indsigter og sikringen af demokratiske værdier og legitimitet i udvikling af og brugen af algoritmer og kunstig intelligens i det danske samfunds bærende institutioner og beslutningsprocesser.

Lisbeth vil belyse nødvendigheden af en ansvarlig omgang med de nye teknologier, og risikoen det indebærer, hvis vi ikke vi får befolkningen med på den digitale rejse. 

Pernille, Robothjælper
På uddannelsens andet modul får vi besøg af Pernille. Pernille er en erfaren oplægsholder, moderator og debattør og er ofte midtpunkt for en masse opmærksomhed! Pernille er ekspert i at understøtte og supportere kollegaer såvel som at hjælpe både borgere og kunder med diverse gøremål. 

 

 

Oplægsholdere:

 

Thomas Hildebrandt, professor, Datalogisk Institut, Københavns Universitet
Kunstig intelligens benyttes allerede i dag til beslutningsstøtte, f.eks. i sundhedsvæsenet til at identificere kræft og afgøre, hvilken behandling der er den rigtige. Men AI benyttes endnu meget lidt, til at forbedring af arbejdsgange generelt.  Arbejde med at forbedre arbejdsgange bygger ofte på gamle metoder til manuel identifikation af “Best-practice” som derefter prøves standardiseret og tvunget igennem. Denne fremgangsmåde virker desværre meget dårligt for videnbaserede arbejdsgange, der indeholder mange uforudsigelige elementer. Oplægget vil beskrive, hvordan AI kan benyttes til at analysere og forbedre arbejdsgange uden at indføre rigide procedurer - og give eksempler på, hvordan dette afprøves i kommunal sagsbehandling i forskningsprojektet EcoKnow.org støttet af innovationsfonden.

Praktisk information

Datoer:

  • 27. oktober 2021
  • 29. oktober 2021
  • 5. november 2021

Alle dage fra 10.00-16.00

3 moduler

14995 kr., ekskl. moms

Opstart 27. oktober 2021 kl. 10:00

København

For spørgsmål vedrørende kurset eller personlig vejledning, kontakt mig.

Magnus Vind Lorenz, souschef for arena, altinget danmark, altinget sverige og mandag morgen, Arena

magnus@altinget.dk


+4560407682

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse


Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en andenAccepter betingelser