Bliv
kontaktet

Social

I Altingets socialpolitiske netværk beskæftiger vi os med socialpolitik i den bredeste forstand af begrebet. Vi tager emner op, som går på tværs af hele velfærdssamfundet og dets institutioner. Men vi gør det med det formål, at vi gerne vil bidrage til udvikling og fornyelse af velfærdssamfundet og indsatserne overfor de forskellige grupper, som er særligt udsatte. I netværket samles aktører fra den offentlige sektor, civilsamfundet og den private sektor til en åben og nysgerrig debat i et lukket rum om væsentlige socialpolitiske spørgsmål. 

Mødeleder

Socialpolitik er meget mere end de politikker, som vedrører det såkaldte specialiserede socialområde. Den store socialpolitik handler om, hvilket samfund vi vil være, hvilken grad af tryghed vi som borgere ønsker at opleve, og hvordan sammenhængskraften i samfundet udvikler sig.

- Knud Aarup, landsformand, Bedre Psykiatri, tidl. direktør, Socialstyrelsen

Netværket ledes af Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen, tidligere Social- og Arbejdsmarkedsdirektør, Randers Kommune og aktiv i civilsamfundet. Knud vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det socialpolitiske område. 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

2/11-2021

Anna Piil Damm, Aarhus Universitet, Institut for Økonomi, Trygfondens Børneforskningscenter

Skolens sociale ansvar

Hvorfor skal vi flytte børn fra deres skoledistrikter? Og hvorfor er fremmøde i skolen vigtig? Flere gange har det været diskuteret, om der skal gøres noget ved fordelingsmetoden, som gymnasierne bruger til fordeling af skoleelever. Den såkaldte ’klyngemodel’ er eksperternes bedste bud på, hvordan man kommer nogle af problemerne i forkøbet. Trygfondens Børneforsknigscenter er på trapperne med et forskningsprojekt om virkningerne af omfordeling af tosprogede elever mellem folkeskoler, og vi har inviteret Anna Piil Damm fra forskningscentret til at komme og præsentere nogle af resultaterne og bidrage til diskussionen om integration i landets folkeskoler.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30-16:30

11/1-2022

Anne-Dorthe Hestbæk, VIVE & David Adrian Pedersen, formand, De Anbragtes Vilkår

Barnets lov

Vi retter fokus mod barnets lov, og hvad der kom ud af regeringens udspil lige efter jul i 2020. Regeringsudspillet er en opfølgning på statsministerens nytårstale i 2019. Det har fået titlen Børnene Først - Et trygt hjem. Der bygger flere rettigheder til udsatte børn og rummer godt 40 forslag til konkrete forbedringer. Der er et klart fokus på at sikre børns opvækst fri af overgreb og vold, og det er børnenes ve og vel, der er i fokus. Der er flere eksempler på opgør med den manglende helhed og sammenhæng i de børnesociale indsatser. Endvidere er der intentioner om en meget tidligere indsats af hensyn til barnet.

Vi kender endnu ikke den konkrete lovgivning i tilknytning til udspillet. Det forventes forhandlet i foråret og bliver sandsynligvis vedtaget inden sommerferien. Med andre ord forventer vi altså, at der vil være noget konkret at tage fat på i september 2021.

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets socialpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den socialpolitiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser