Bliv
kontaktet

Integration

Altingets integrationspolitiske netværk er et professionelt forum på tværs af sektorer. Her vil du møde fagligt ligesindede, der dagligt beskæftiger sig med integration, inklusion og sociale problemstillinger i afgørende poster. Omdrejningspunktet vil være at favne de udfordringer, hvis vigtigste formål er at skabe velfungerende rammer for integrationen og social inklusion i Danmark. Vi inviterer til hvert møde relevante aktører, som kan inspirere og udruste netværksdeltagerne med en nicheviden indenfor området; lige fra evidensbaseret forskning om identitet og tilhørsforhold og foreningsliv for børn og unge til valgdeltagelse og beboerdemokrati, som kan få større indflydelse på fremtidens socialpolitiske vilkår. 

Mødeleder

Lad os tænke nyt og tage integrationen tilbage i hverdagen, hvor den hører hjemme, og væk fra politikernes jerngreb

- Abdel Aziz Mahmoud, journalist og tv-vært

Abdel Aziz Mahmoud er fast mødeleder på netværket. Abdel har markeret sig som en stærk og vigtig stemme i integrationsdebatten både i sit journalistiske virke og privat med blandt andet bogen "Hvor taler du flot dansk!" På hvert møde bidrager Abdel med sin viden og erfaring og være med til at løfte og nuancere debatten.

 

Program

Tidligere begivenheder

Vis

26/10-2021

Pernille Randrup Thomsen, afdelingsleder, Opgang til Opgang, Aarhus Kommune

En ny beskæftigelsesindsats baseret på relationel velfærd

Gellerupparken er et af de hårdest ramte ghettoområder i landet. Mere end halvdelen af beboerne står uden for arbejdsmarkedet, der er høj kriminalitet, hver femte ung har ikke en uddannelse, og mange lider af helbredsproblemer. Det problem vil Aarhus Kommune løse, og med støtte fra den A.P. Møllerske støttefond har de igangsat et 4-årigt udviklingsprojekt, Opgang til Opgang, der skal være med til at skabe markante og blivende forandringer; ledige forældre skal have en stabil og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, flere unge skal i uddannelse og have et fritidsjob, og familiernes generelle trivsel og sundhed skal forbedres. Opgang til Opgang handler om at anvende en ny helhedsorienteret og relationel beskæftigelsesindsats. Pernille Randrup-Thomsen, der leder projektet, vil fortælle mere om, hvordan arbejdet er organiseret, hvilken betydning de metodiske afsæt har, samt hvilke resultater der på nuværende tidspunktet ses.

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

6/12-2021

Thit Aaris-Høeg, direktør, Fonden for Sociale Investeringer

Sociale investeringer - når kommuner ikke har ressourcerne til at løse udfordringerne på egen hånd

I begyndelsen af februar 2020 kunne Thit Aaris-Høeg, direktør for Fonden for Sociale Investeringer, krone to års forarbejde med en investering, der skal hjælpe indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet. I Lejre og Frederiksberg Kommune, der begge indgår i projektet, hjælper fonden kommunen med at få indvandrerkvinder i job - en opgave kommunerne ikke selv har ressourcer til at løse. Samarbejdet bygger på en social effektinvestering og er struktureret omkring partnerskaber mellem kommuner, virksomheder og Fonden for Sociale Investeringer

Sociale effektinvesteringer bygger på et utraditionelt samarbejde mellem en kommune, en investor og en leverandør. Sammen skal de gennemføre indsatser for de borgere, som kommunen har svært ved at hjælpe. På dagens møde vil Thit Aaris-Høeg fortælle om indsatserne og erfaringerne herfra i Lejre og Frederiksberg Kommune, men hun vil også sætte os nærmere ind i sociale investeringer som fænomen, og hvilke gevinster der er ved det.

De to års forarbejder er blandt andet brugt på at teste, om og hvordan kvinderne kan komme i arbejde. Derudover er der udarbejdet en businessmodel, som er en forud- sætning for enhver social effektinvestering.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets integrationspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige sektorer.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser