Bliv
kontaktet

Forsvar og sikkerhed

Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk sætter fokus på dansk og international forsvars- og sikkerhedspolitik. I netværket mødes nøgleaktører fra Forsvaret samt andre offentlige instanser med private aktører for at drøfte løsninger på aktuelle problemstillinger. 

 

Mødeleder

Netværket faciliteres af Lars Bangert Struwe, generalsekretær i Atlantsammenslutningen, som med sine mange års erfaring inden for forsvars- og sikkerhedspolitik vil diskutere og reflektere med gruppen. 

Program

3/6-2021

Hvordan sikrer vi Danmark og danskerne bedst?

Til dagens møde tager vi en status på Danmarks sikkerhed, særligt i ly af COVID-19, og byder på oplæg og samtale med to af de største offentlige tjenester, der er med til at sikre Danmark og danskerne. Chefen for Hjemmeværnet, GM Jens H. Garly og den nye direktør for Beredskabsstyrelsen, Laila Reenberg, vil komme og fortælle om de udfordringer, de har oplevet det seneste år, samt hvad fremtiden byder på. Hvad har vi lært fra pandemien, hvad er den største trussel mod den danske sikkerhed, og hvordan skal tjenester som Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen udvikle sig for at tilpasse den danske befolkning bedst?

Mødested tilgår, kl. 9:30

20/8-2021

Martin Lidegaard (R) / Mona Juul (K)

Ordførerdebat - cybertruslen og cybersikkerhed

Til dagens møde samles Altingets forsvarspolitiske, Altingets cybersikkerhedspolitiske netværk og en række forsvars- og it-ordførere om en fælles dagsorden - cybertruslen og cybersikkerhed i Danmark. Hvordan håndterer vi cybertruslen - både set fra et teknisk, forsvarsmæssigt og politisk perspektiv? Hvilke prioriteringer har partierne, og falder de i tråd med de fagprofessionelles udfordringer? 

 

Altingets Gård, Ny Kongensgade 10, København K, kl. 13:30

Carsten Schürmann, professor og leder, Center for Information Security and Trust, ITU

Forsvarsministeriet og ITU går sammen om at øge cybersikkerheden

Den nationale it-sikkerhedsmyndighed under Forsvarsministeriet, Center for Cybersikkerhed, har finansieret to nye projekter på ITU's Center for Information Security and Trust (CISAT). Begge projekter understøtter den nationale ambition om at hæve it-sikkerhedsniveauet i private og offentlige virksomheder. Til dagens møde får vi, som optakt til ordførerdebatten, besøg af lederen af CISAT og professor på ITU, Carsten Schürmann. Han vil komme nærmere ind på, hvad ambitionen og målsætningen for samarbejdet og de to projekter er, samt vigtigheden i et større politiske engagement i udvinding af viden på cyberfronten.

Altingets Gård, Ny Kongensgade 10, København K, kl. 13:30

7/10-2021

Døgnmøde: Rummet - den nye kampplads

Oprustning i rumsikkerhed og rumdeltagelse er i fuld gang over hele verden. Senest har Indien, Saudi Arabien og Tyrkiet meldt sig på banen. Men hvor står Danmark i det store rumspil? Til årets døgnmøde i netværket skal vi høre fra en række fagpersoner fra bl.a. DTU Space, UFMs space afdeling og repræsentanter fra danske industrier, der beskæftiger sig med satellitter, og teknologiudvikling til rumfart, -overvågning og -sikkerhed. De skal navigere os gennem de danske ambitioner inden for den voksende ruminteresse og -deltagelse, samt belyse de politiske og virksomhedsmæssige muligheder og udfordringer et dansk rumeventyr medfører. 

Yderligere program og oplægsholdere følger snarest.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

14/12-2021

Fremtidens Forsvar: udfordringer i rekruttering, vedligeholdelse og specialisering

Fremtiden banker på Forsvarets dør, og nye krav og behov inden for rekrutteringsprocessor, vedligeholdelsestjenesten, efteruddannelse og samarbejde mellem offentlige og private aktører er støt voksende. Hvordan skal Forsvaret udvikle sig, så den ikke blot værner om den danske sikkerhed, men også medvirker til at optimere andre aspekter af det danske samfund? Til dagens møde vil vi komme nærmere ind på, hvilke udfordringer Forsvaret står overfor, og hvordan de kan gribes an.

Yderligere program og oplægsholdere følger snarest.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 13:30

22/2-2022

Bliver en dansk (og grøn) forsvarsindustri snart en realitet?

Spørgsmålet om en danske forsvarsindustri er atter blevet aktuelt, og til dagens møde vil vi se nærmere på, hvordan det står til med at få den aktualiseret. Med en voksende politisk interesse i at gøre Forsvaret og andre militære anlæggendes materialer mere grønt og bæredygtigt, så synes et mulighedsrum at åbne sig. Men hvad siger leverandører, Forsvaret og markedet generelt til det? Og er Danmark overhovedet klar på en forsvarsindustri - på både et statsligt og industrielt niveau?

Yderligere program og oplægsholdere oplyses snarest.  

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-13:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forsvars- og sikkerhedspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af feltet.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser