Bliv
kontaktet

Forskning og innovation

Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem universiteter og virksomheder og diskuterer fremtidens danske forskningspolitik i selskab med eksperter, nøgleaktører og politikere. 

Mødeleder

Netværket styres af Charlotte Rønhof, der er formand for Rådet for Børns Læring og i mange år var direktør for forskningsområdet i Dansk Industri.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

25/10-2021

Ulrich Bang, Klima- og energipolitisk chef, Dansk Erhverv

Klima i et forskningsperspektiv

Med FN’s seneste klimarapport stod det endu engang klart, at den grønne omstilling ikke kan gå hurtigt nok. Og her er det endnu en gang forskningen, der skal bane vejen for dens realisering. Men selvom der bliver bedrevet en masse god forskning på området, har det svært ved at trænge gennem laboratoriets vægge. For det kræver nemlig mere end forskerens gode idéer og høje kvalitet, før de bliver konkretiseret i den virkelige verden. Derfor er etableringen af partnerskaber for samarbejdet mellem forskningen, erhvervslivet og ultimativt Christiansborg afgørende for, om forskningen bliver til noget. Men hvordan kan sådan en model for partnerskaber se ud? Og hvordan kan den helt konkret blive etableret? 

Det skal dagens oplægsholder Ulrich Bang, Klima- og energipolitisk chef i Dansk Erhverv. Ulrich har i en lang årrække arbejdet med forskningsbaserede partnerskaber på tværs af sektorer.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

8/12-2021

Stinus Lindgreen, MF for Radikale Venstre og Ph.d. i bioinformatik, KU

Bør forskning være mere efterspørgselsstyret?

Der er et stort fokus på, hvordan forskning kan skabe vækst. Én måde at skabe vækst gennem forskning er at bygge broer mellem forskningen og erhvervslivet. Men skal den bro i så fald bygges gennem politiske initiativer - eller er det universiteterne og erhvervslivet, der i samspil skal bygge den? Uanset hvilken vej, man går, er en ting sikkert: forskningen bliver styret efterspørgselsstyret. 

Spørger man blandt andet Dansk Erhverv, er en efterspørgselsstyret forskningspolitik en god ting. For det vil resultere i, at forskningsmidlerne går til de områder, hvor der kan skabes udvikling og arbejdspladser. Vi har allerede set, hvordan en politisk målrettet forskningspolitik kan hjælpe klimaindsatsen. Og det lyder jo meget lovende. Men spørgsmålet er, om der ikke går meget tabt i - i form af f.eks. nye ideer - en efterspørgselsreguleret forskning? Og dermed måske skabelsen af nye hidtil ukendte behov? 

Til dagens møde får vi besøg af Stinus Lindgren, MF for Radikale Venstre og Ph.d. i bioinformatik, der vil give en politisk status på ovenstående samt løfte sløret for sine politiske ambitioner for forskning og innovation. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

28/2-2022

Status fra Christiansborg

Vi er i et nyt år. Derfor er det tid til at få en status fra Christiansborgs nøgleaktører på forskningsområdet. Mødets format bliver en ordførerdebat, hvor partierne kan dele deres ambitioner og den retning, de ønsker at sætte for Danmarks forskning. Hvilke centrale dagsordener er der på spil? Hvor er der mulighed for et bredt samarbejde mellem partierne, så de kan styrke Danmarks forskning? Og hvordan skal forskning prioriteres til - eksempelvis - krisehåndtering i den nærmeste fremtid? 

Program og mere info følger når vi nærmer os mødet. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

28/4-2022

Kunstig intelligens i et forskningsperspektiv

Det er uomtvisteligt, at kunstig intelligens fylder mere og mere. Og det er ikke længere i de rutineprægede funktioner som transport, hvor teknologien gør sig gældende. For i takt med at den kan påvirke – blandt andet –påvirke innovation på life science- og klimaområdet, står det klart, at kunstig intelligens står til at spille en væsentlig rolle i forskningsverdenen.

Og det blev der da også slået en tyk streg under, da Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og VILLUM FONDEN investerede godt 350 millioner kroner i et nyt pionercenter for forskning i kunstig intelligens i samarbejde med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, IT-Universitetet og Københavns Universitet. Ledet af den anerkendte AI-topforsker Serge Belongie er centeret det mest ambitiøse af sin slags på dansk jord. Men et så omfattende projekt giver også anledning til at diskutere forskning i et kunstig intelligens-perspektiv i bred forstand.

For hvordan kommer kunstig intelligens til at påvirke Danmarks forskning på kort og lang sigt? Hvilken rolle kommer teknologien til at spille for de ikke-tekniske fag? Og hvordan kan vi navigere mellem hype og realisme, når vi skal blive klogere på teknologiens påvirkning på forskningssamfundet? 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

10/8-2022

Altingets årlige forskningspolitiske døgnmøde

Netværkets årlige topmøde finder sted på smukke Kragerup Gods i Vestsjælland. Omringet af natur får du gennem et døgn mulighed for at gå i dybden med et emne sammen med netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i godsets restaurant 'Blixen'.

Tema til årets forskningspolitiske døgnmøder følger

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00-8:00

5/10-2022

Internationaliseringen af forskning - hvordan kommer Danmark på verdenskortet?

Et altafgørende element for at udvikle det forskningsfaglige niveau nationalt er at styrke forskningen i det internationale perspektiv. For derigennem sikrer man nemlig de bedste muligheder for forskningsmæssige nybrud samt hjemtagningen af internationale forskningsmidler. 

Danmark producerer allerede forskning i høj kvalitet på den internationale bane. Men det betyder ikke, at der ikke skal initiativer til for at bevare og styrke den position. Dét beskæftiger flere nøgleaktører sig med, hvor blandt andet Danmarks Frie Forskningsfond har udarbejdet konkrete tiltag til internationalisering af dansk forskning. Med det i mente, er det interessant at diskutere de initiativer, strategier og samarbejder (heriblandt EU's rolle), der skal til for at Danmark bevarer sin position på det forskningsmæssige verdenskort. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forskningspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser