Bliv
kontaktet

By og Bolig København

Altingets netværk om by og bolig giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

30/9-2021

Døgnmøde: Grønne renoveringer og -investeringer - kan det betale sig?

Det er næppe gået nogens næse forbi, at den grønne omstilling er i fuld gang i alle henseende af by-, bolig- og byggeriudviklingen i Danmark. Men hvordan forholder de institutioner, der skal finansiere dem, sig til den voksende bæredygtige interesse? Kan det betale sig at gå den grønne vej i både investerings- og renoveringsmæssig sammenhæng, så den grønne omstilling ikke bliver en dyr i både det korte og lange løb? Til dette års døgnmøde i netværket byder vi på oplæg, dialog og perspektiv fra både kreditforeningerne, investeringsfondene samt repræsentanter fra bygge- og byudviklingsbranchen. Vi skal bl.a. høre fra Louise Caroline Mogensen, direktør hos Forenet Kredit, der vil fortælle nærmere om, hvordan de arbejder for, at gøre det lettere at vælge grønne løsning, når det kommer til at investere i dansk byggeri og boligfornyelse. Der vil også komme oplæg fra Danmarks Grønne Investeringsfond, som vil fortælle nærmere om nogle af de konkrete projekter og initiativer, de har investeret de senere år med øje for renovation og bæredygtige forbedringer. På programmet har vi også Rasmus Duong-Grunnet, Director hos Gehl, som vil fortælle om både de økonomiske og sociale gevinster ved en voksende investering i et grøn by- og boligudvikling.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

30/11-2021

Troels Ranis, Branchedirektør, Dansk Industri

Energiøer - løsningen vi har ventet på?

I foråret 2021 kom der en bred politisk aftale i hus om energiøer i Danmark. Et storslået energi- og infrastruktursprojekt, som skal sørge for, at Danmarks position som grønt foregangsland er fastholdt. De kommende energiøer er ikke blot et stort led i den grønne omstilling, men også udgangspunkt for nye muligheder for at gøre dansk industri til primære leverandører og aftager af grøn energi. Branchedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis, kalder energiøerne Danmarks månelanding, og han vil til dagens møde komme og fortælle mere uddybende om, hvorfor energiøerne er løsningen vi har ventet på. 

Mødested tilgår, kl. 13:30

27/1-2022

Netværksmøde

Program følger

Mødested tilgår, kl. 9:30

23/3-2022

Netværksmøde

Program følger

Mødested tilgår, kl. 9:30

18/5-2022

Netværksmøde

Program følger

Mødested tilgår, kl. 9:30

Er du interesseret?

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets boligpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.495,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning


Accepter betingelser